Regelgeving scootmobielen

Er rijden op dit moment in Nederland ongeveer 150.000 scootmobielen rond en dit aantal zal naar verwachting de eerstkomende jaren jaarlijks met 35.000 toenemen.

Regelgeving scootmobielen

Bij een groot deel van de gebruikers van een scootmobiel is veel onduidelijkheid over de regelgeving. Wij geven in dit artikel uitleg over de regelgeving m.b.t. scootmobielen in het verkeer. Met de sterke toename van scootmobielen in het verkeer neemt de onveiligheid toe!

Tenslotte komen er jaarlijks tienduizenden nieuwe gebruikers bij – veelal mensen met een mobiliteitsbeperking – die niet eerder in een scootmobiel hebben deelgenomen aan het verkeer.

Een klein deel heeft zelfs nooit eerder een voertuig bestuurd, hooguit op een fiets of bromfiets deelgenomen aan het verkeer. Anderen zijn of waren in het verleden in het bezit van een rijbewijs voor het besturen van een motorvoertuig.

Veilig deelnemen aan het verkeer met een scootmobiel

Regelgeving scootmobielenVoor alle bestuurders en toekomstige gebruikers van een scootmobiel is het van groot belang op de hoogte te zijn van de regelgeving op dit gebied. Iedereen wil immers veilig de weg op! Tot voor kort was dit niet eenvoudig, aangezien er geen ‘officieel’ cursusmateriaal beschikbaar was. Dankzij de uitgave ‘RijWijzer met uw Scootmobiel’ van de auteurs B.M. Aussen en B.W.M. Elschot is daar verandering in gekomen!

In het boek ‘RijWijzer met uw Scootmobiel’ beschrijven de twee auteurs op heldere wijze de theorie van verkeersregels voor bestuurders van een scootmobiel of een gehandicaptenvoertuig met motor. Dit gebeurt op dusdanige wijze dat de uitgave ook voor personen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen zeer toegankelijk is. ‘RijWijzer met uw Scootmobiel’ is mede hierdoor een ware theoriebijbel voor iedere bestuurder van een scootmobiel. En uitstekend lesmateriaal!

Ieder onderdeel begint met een artikel dat voor de bestuurder van belang is. Daarna volgt een uitleg van dit artikel, voorzien van situatietekeningen. Ten slotte eindigt ieder onderdeel met een korte, maar duidelijke samenvatting. Voor meer info en bestellingen klik hier.