Scootmobiel aanvragen

Een scootmobiel aanvragen geeft voor veel mensen nogal wat problemen. In dit artikel helpen wij u op weg met informatie hoe een en ander in zijn werk gaat.

In veel gevallen kunt u via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij uw gemeente een scootmobiel aanvragen. De WMO heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Via de WMO kunnen mensen ondersteuning krijgen van hun gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een voorziening als een scootmobiel.

Scootmobiel aanvragen

Scootmobiel aanvragenGemeenten moeten zorg dragen voor de voorzieningen van inwoners met beperkingen door handicap, ouderdom of chronische ziekte.

Elke gemeente bepaalt zelf welke voorzieningen de gemeente aanbiedt, waardoor er verschillen kunnen zijn tussen gemeenten onderling.

De gemeente legt in de verordening vast welke individuele (vervoers)voorzieningen zij verleent. Ook stelt ze vast onder welke voorwaarden iemand aanspraak kan maken op een individuele vervoersvoorziening.

Bij het WMO- of zorgloket kunnen mensen terecht voor informatie, advies en een scootmobiel aanvragen.

Een specialist bij de gemeente bepaalt op basis van de WMO richtlijnen of u voor een scootmobiel in aanmerking komt. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, is dit gebonden aan een maximum. De gemeente bepaalt of iemand de vervoersvoorziening in natura krijgt, via een financiële tegemoetkoming of een PGB (persoonsgebondenbudget).

Via een PGB kunt u ervoor kiezen om zelf een scootmobiel aan te schaffen. Met een PGB ontvangt u een bedrag dat u vrij kunt besteden aan ondersteuning, zodat u een scootmobiel kunt uitzoeken die aan uw specifieke wensen en eisen voldoet.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure van PerSaldo.

Scootmobiel aanvragen – Advies

Scootmobiel lichtScootmobielen zijn er in veel verschillende soorten. Als u of uw kind langdurig een scootmobiel nodig heeft, is het belangrijk om een goed advies te vragen. Dat kan bijvoorbeeld bij:
* uw huisarts
* een revalidatie adviescentrum
* een ergotherapeut
* lotgenoten en patiëntenorganisaties
* een adviseur van een thuiszorgwinkel

De leveranciers van hulpmiddelen geven via hun website productinformatie; zij kunnen u ook documentatie toesturen.

Tweedehands scootmobiel

Scootmobielen zijn ook makkelijk tweedehands te vinden. Verschillende leveranciers en websites bieden tweedehands hulpmiddelen aan. Een belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit.

Vraag na hoe de scootmobiel is onderhouden. Leveranciers hebben vaak een eigen onderhouds- en reparatieservice. Denk er ook aan dat u goed verzekert bent als u op een scootmobiel rijdt.

Vergoeding scootmobiel

Heeft u of uw kind langere tijd een scootmobiel nodig? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor vergoeding.
* De zorgverzekeraar: bij langdurige loopproblemen
* WMO ondersteuning van de gemeente: bij blijvende loopproblemen
* UWV: als de scootmobiel nodig is op school of werk

Voor mensen in een zorginstelling zijn er verschillende mogelijkheden.