Scootmobiel verzekering

Een scootmobiel verzekering afsluiten is zeer belangrijk. Er zijn meerdere verzekeraars waar u terecht kunt voor een goede scootmobiel verzekering.

Scootmobiel verzekeringTenslotte kunt u het zich niet veroorloven om, wanneer u bij een ongeval betrokken raakt, niet verzekerd te zijn. U kunt uw scootmobiel verzekeren wanneer deze aan de volgende eisen voldoet:

* De scootmobiel wordt aangedreven door een accu
* De scootmobiel een maximum snelheid heeft van 17 km per uur

Scootmobiel verzekering – WA of All risk

U kunt kiezen uit 2 soorten scootmobiel verzekering:

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

WA is de basisverzekering, die wettelijk door de overheid verplicht wordt gesteld. Schade, door u met uw scootmobiel aan anderen veroorzaakt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent, wordt door de verzekering vergoed. Dit geldt niet voor de schade, die door uw schuld aan uw eigen scootmobiel is veroorzaakt.

All risk (WA + diefstal + beschadiging / WA + volledig casco)

All risk is WA met daarbij de verzekering tegen diefstal en overige schade aan uw scootmobiel.

Eigen risico scootmobiel verzekering
Informeer bij het afsluiten van de verzekering naar het eigen risico, zodat u niet bij eventuele schade voor onaangename verrassingen komt te staan.

Aanvullende verzekeringen

Naast de standaard verzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor:

Rechtsbijstandverzekering verkeer

De rechtsbijstandverzekering verzekert u van juridische bijstand bij conflicten na een aanrijding. Voorbeelden hiervan zijn schade, waardevermindering van uw scootmobiel, letselschade e.d.

Accessoireverzekering

De accessoireverzekering verzekert de accessoires van uw scootmobiel tegen schade, diefstal, etc. Standaard verzekeringen kennen veelal een beperkte dekking, dus houd bij het afsluiten van de verzekering rekening met de waarde van de accessoires, zodat u niet onderverzekerd bent bij schade.

Schadeverzekering opzittenden

De schadeverzekering opzittenden is een aanvullende verzekering en heel erg zinvol,. Deze verzekering dekt de gevolgschade voor uzelf na een ongeval, bijvoorbeeld aanvulling van inkomen bij blijvende invaliditeit. Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt eenmalig een bedrag uitgekeerd.

Natuurlijk hopen wij dat u gevrijwaard blijft van ongelukken en hoeft u geen beroep te doen op uw verzekering. Voor het vergroten van uw eigen en andermans veiligheid verwijzen wij u graag naar ons artikel over regelgeving in het verkeer.